הסכמה לתהליך ליווי, ייעוץ והכוון – Futuring Up

צוות FUTURING UP מברך אותך על הצטרפותך לתהליך ליווי, ייעוץ והכוון לעתידך בסיוע מערכת FUTURING UP שבבעלות ובניהול פיוטשרינג אפ טכנולוגיות (2017) בע"מ (להלן: "החברה"). התהליך נרכש עבורך על ידי מקום העבודה.

מטרת התהליך:

 1. סיוע למנהלים ועובדים בגילאי 40+, לתכנן ולבנות את עתידם לאחר תקופת קריירה ארוכה.

על אודות התהליך:

 2. תהליך הליווי, הייעוץ וההכוון לעתידך מתבצע בסיוע של אנשי מקצוע ובכלל זה, יועצי עתיד הפועלים על פי הנחיות ובהתאם להכשרה מתאימה שקיבלו מאת החברה ובאמצעות מערכת FUTURING UP המבוססת על תובנות ממערך גדול של מחקרים מהשנים האחרונות, העוסקים בשאלה "כיצד לגרום לבני אדם לייצר שינוי באופן אפקטיבי בחייהם?" (לעיל ולהלן: "התהליך").

 3. התהליך ייעשה במסגרת שורה של מפגשים דיגיטליים (וידיאו/טלפוני/צ'אט) עם יועץ עתיד שיותאם לך באופן אישי וילווה אותך לאורך כל התהליך. מפגשים אלו יתואמו עמך מראש וייקבעו על פני מספר חודשים. מאחר שהתשלום בגין התהליך הועבר אלינו על ידי מעסיקך, חשוב לציין, כי בהסכמתך על מסמך זה את.ה מבין את המחויבות האישית הנדרשת מצדך לתהליך זה.

 4. כל המפגשים במהלך התהליך מתועדים על מנת להעניק לך שירות מיטבי ועל מנת שתוכל.י לחזור לחומרי התהליך ככל שתבחר.י להעמיק בהם. התיעוד ישמש אף ללימוד ולשיפור התהליך ולשם הענקת שירותים נוספים מטעם החברה.

 5. עם הסכמתך לתהליך יישלחו אליך במערכת חומרים מתאימים לצורך ריכוז מידע שיסייע לביצוע התהליך.

הערות:

 6. צוות FUTURING UP ואנשי המקצוע המלווים את התהליך עושים ופועלים כדי להביא להצלחת התהליך בכלים מתקדמים ומבוססי ניסיון ומחקרים ועל יסוד המידע אודותיך. יחד עם זאת, לא ניתן להתחייב לתוצאות התהליך בשל מעורבות של משתנים רבים שאינם תלויים בחברה (שינויי רגולציה, תהליכים במשק, שינויים בכלכלה, מידת יישום ההמלצות והטמעת העצות, משתנים בלתי צפויים שקשורים בך – בריאות, שינוי כלכלי, אישי).

 7. מטבע הדברים ומאחר שהתהליך תלוי בגורמים אנושיים וכן במערכת דיגיטלית, ייתכנו שיבושים או עיכובים בתהליך.

 8. לידיעתך, שימוש בפרטים מזהים שלך ייעשה בקרב המעורבים בתהליך או בהתאם להרשאות  שלך בלבד לשם חשיפה להזדמנויות והצעות בתחומים הקשורים בעתידך תוך שאיפה להגשים המלצות ומסקנות שיתקבלו במסגרת התהליך.

 9. המידע הנוגע אליך נשמר כחלק ממאגר המידע של החברה ובכפוף להוראות הדין.

 10. אם ברצונך להימחק ממאגר המידע יש לשלוח הודעה בעניין במערכת תחת הידיעה, כי במקרה כזה תישלל גם האפשרות שלך לגשת למידע שנשמר.

הסכמות ושימושים:

עם הצטרפותי לתהליך ניתנת הסכמתי לתנאים לעיל ולהשתתפותי בתהליך ולא תהיה לי כל טענה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לתהליך כמפורט לעיל.