"צעד אחד אחרֵי" – הסכמה לתהליך ליווי, ייעוץ והכוון ללא עלות – Futuring Up

צוות FUTURING UP מברך אותך על הצטרפותך לתכנית "צעד אחד אחרֵי", תהליך ליווי, ייעוץ והכוון לעתידך שמוענק ללא תמורה למפוטרים/ פורשים מוקדם כתוצאה ממשבר הקורונה בסיוע מערכת FUTURING UP שבבעלות ובניהול פיוטשרינג אפ טכנולוגיות (2017) בע"מ (להלן: "החברה").

מטרת התהליך:

1. סיוע ראשוני "חבילת עזרה ראשונה" במהלך חודש ימים של ייעוץ ותמיכה באמצעות אנשי מקצוע, על מנת לסייע ולכוון כיצד לנצל את הפנאי שנכפה כדי "לשייף ולחדד כישורים", לאפשר התייעצות פיננסית ראשונית, ולהגביר מוכנות למצוא עבודה כאשר המגפה תחלוף ומעסיקים יחלו לגייס עובדים. כל זאת, ללא תמורה למפוטרים ולפורשים מוקדם עקב משבר הקורונה בגילאי 40+.

אודות התהליך:

2. תהליך הליווי, הייעוץ וההכוון לעתידך מתבצע בסיוע של אנשי מקצוע ובאמצעות מערכת FUTURING UP המבוססת על תובנות ממערך גדול של מחקרים מהשנים האחרונות, העוסקים בשאלה "כיצד לגרום לבני אדם לייצר שינוי באופן אפקטיבי בחייהם?" (לעיל ולהלן: "התהליך").

3. התהליך ייעשה במסגרת שורה של מפגשים דיגיטליים (וידיאו/צ'אט) עם יועץ תעסוקה שיותאם לך באופן אישי וילווה אותך לאורך כל התהליך. מפגשים אלו יתואמו עמך מראש וייקבעו במהלך חודש.

4. כל המפגשים במהלך התהליך מתועדים על מנת להעניק לך שירות מיטבי ועל מנת שתוכל לחזור לחומרי התהליך ככל שתבחר להעמיק בהם. התיעוד ישמש אף ללימוד ולשיפור התהליך ולשם הענקת שירותים נוספים מטעם החברה.

5. עם הסכמתך לתהליך וחיבורך למערכת יתחיל שלב האבחון ובו שאלונים  לצורך ריכוז מידע שיסייע לביצוע התהליך. ככל שהמידע שתספק יהיה מדויק יותר, כך נוכל אנו לספק תובנות מדויקות יותר.

6.  צוות FUTURING UP ואנשי המקצוע המלווים את התהליך עושים ופועלים כדי להביא להצלחת התהליך בכלים מתקדמים ומבוססי ניסיון ומחקרים ועל יסוד המידע אודותיך. יחד עם זאת, לא ניתן להתחייב לתוצאות התהליך בשל מעורבות של משתנים רבים שאינם תלויים בחברה (שינויי רגולציה, תהליכים במשק, שינויים בכלכלה, מידת יישום ההמלצות והטמעת העצות, משתנים בלתי צפויים שקשורים בך – בריאות, שינוי כלכלי, אישי).

7. מטבע הדברים ומאחר שהתהליך תלוי בגורמים אנושיים וכן במערכת דיגיטלית, ייתכנו שיבושים או עיכובים בתהליך.

8. לידיעתך, שימוש בפרטים מזהים והמידע שלך ייעשה בקרב המעורבים בתהליך או על פי הסכמתך בלבד. המידע הנוגע אליך נשמר כחלק ממאגר המידע של החברה ובכפוף להוראות הדין.

9. אם ברצונך להימחק ממאגר המידע יש לשלוח הודעה בעניין לכתובת:  service@futuringup.com

באישור מסמך זה ניתנת הסכמתי לתנאים לעיל ולהשתתפותי בתהליך ולא תהיה לי כל טענה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לתהליך כמפורט לעיל.